Print

Fjäderkonstanter - kort


Lång version

För att räkna ut klämkraften i ett förband krävs kännedom om skruvens och godsets styvheter. Eftersom ett skruvförband kan betraktas som ett system av sammankopplade fjädrar kan styvheterna beräknas som fjäderkonstanter, Figur 1.

Figur 1. Fjäderkonstanter i ett skruvförband,
kb och kc är fjäderkonstanter hos de olika fjädrarna.

När en skruv monteras, eller är satt under extern dragbelastning, förlängs den på grund av elastisk och plastisk deformation. När det gäller bestämning av skruvens fjäderkonstant är det viktigt att känna till skruvens geometrier, där varje sektion på skruven påverkas individuellt av belastningen.

Uppdaterad 2013-01-16

Website administered by Jan Skogsmo, Swerea IVF, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 031-7066000. Fax 031-276130. E-mail jan.skogsmo@swerea.se