Print

Monteringsverktyg - kort


Lång version

Monteringsverktyg delas in i olika grupper beroende på användningssätt och drivmetod.

Handverktyg

  • Pneumatiska verktyg

  • Elektriska verktyg

  • Batteridrivna verktyg

Fixturerade verktyg

  • Pneumatiska

  • Elektriska

 

Figur 1. Segdragande mutterdragare.

När ett verktyg skall väljas till en applikation finns ett stort antal parametrar att beakta:

  • Maximalt moment, varvtal, noggrannhet, funktionalitet, yttre dimensioner.

Vidare finns det för speciellt handverktyg ytterligare ett antal viktiga parametrar vilka avser de ergonomiska aspekterna:

  • Vikt, reaktionsmoment, ljudnivå, vibrationer, balans.

Generellt kan sägas att om annat än momentstyrd åtdragning kan bli aktuell bör ett fixturerat verktyg övervägas. Detsamma gäller naturligtvis vid höga moment, t.ex. ett segdragande pistolverktyg bör inte användas över 10 Nm och en vinkelmaskin ej över 40 Nm utan ett säkert mothåll.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se