Print

Metoder att mäta förspänning - kort


Lång version

Förspänning definieras som den klämkraft som föreligger i ett monterat skruvförband. Ofta mäts detta emellertid indirekt i form av restmoment, se kapitlet Momentkontrollmetoder. För att direkt utvärdera klämkraft finns ett antal olika metoder beroende på noggrannhetskrav, se Tabell 1:

Tabell  1.  Mätparameter och mätnoggrannhet med olika metoder för
att mäta ett skruvförbands förspänning (klämkraft).

Metod

Mätparameter

Omvandling till klämkraft via

Klämkraft noggrannhet

Tryckpapper

Färgmättnad (index)

Likare

± 50 %

Ultraljud
(ett slags ekolod)

Tidsförskjutning (ms)

Material – temperatur- algoritm

± 20-40 %

Mätklocka

Längd (µm)

Kalibrering

± 20 %

Trådtöjningsgivare

Spänning (mV)

Kalibrering

± 5 %

Klämkraftgivare

Kraft (kN)

Ingen omvandling

± 5 %Uppdaterad 2009-08-10

Website administered by Jan Skogsmo, Swerea IVF, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 031-7066000. Fax 031-276130. E-mail jan.skogsmo@swerea.se