Print

Gängans mekanik - kort


Lång version 

Med hjälp av gängans mekanik kan man beräkna förhållandet mellan förspänning, Fi , och momentet i skruvstammen, Ms, Detta är viktigt vid montering och lossdragning av skruvförband

Figur 1.  Åtdragnings- och lossningsriktningar och –moment.

Figur 1 illustrerar ett ”avskalat” förband där åtdragnings- och lossningsriktningarna (ψ åt respektive ψloss) visas. Även åtdragnings- och lossningsmomenten (Måt respektive Mloss) är inritade.

 

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se