Print

Momentkontrollmetoder - kort


Lång version

Kontroll av åtdragningsmoment utförs vid olika tidpunkt i förhållande till åtdragningen samt med olika metoder. Restmoment en stund efter montering är vad fordonsproducenten använder för att bedöma processens duglighet och förbandets statiska sättning. 

Kontroll av momentet under åtdragning är den mest effektiva metoden för att kontrollera det moment som dragaren har applicerat på fästelementet. Den förutsätter att ett verktyg försett med en momentgivare, företrädesvis kalibrerad mot nationella och internationella standards, används.

 

Figur 1. Momentkontroll under åtdragning.

 

Efterkontroll utföres antingen direkt efter åtdragningen eller senare. Styrkan med det senare alternativet är främst att storleken på sättningar i viss omfattning kan kontrolleras. För kontroll av förbandets livslängdsegenskaper provas restmoment efter vagn/motorprov.

Uppdaterad 2010-07-23

Website administered by Jan Skogsmo, Swerea IVF, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 031-7066000. Fax 031-276130. E-mail jan.skogsmo@swerea.se