Print

Aluminiumskruv - kort


Lång version

Idag ställs allt större krav på konstruktionslösningar och materialval som kan leda till viktreducering i bland annat våra fordon. Ett steg i rätt riktning är att införa lättviktsmaterial (exempelvis aluminium och magnesium) i kaross, drivlina, chassi m.m.

Hopfästningen av de tyngre komponenterna sker oftast med skruv och trenden går mot att använda aluminiumskruvar för att först och främst fästa aluminium- eller magnesiumkomponenter ihop med varandra. Idag används aluminiumskruvar mestadels i motor- och växellådskonstruktioner, exempelvis för att fästa ihop växellådshalvorna samt växellåda och kopplingshus.

Jämfört med stålskruvar har aluminiumskruvar följande positiva egenskaper:

  • Lägre vikt per skruv (lägre densitet)
  • Bättre korrosionsegenskaper.
  • Mindre klämkraftsförlust då skruvförbandet utsätts
    för temperaturcykling i höga temperaturer.
  • Stabilare friktionsegenskaper.
  • Kortare gängingreppslängd.
  • Mindre inverkan av yttre axiella laster.
  • Bättre återvinningsmöjligheter.

Uppdaterad 2013-01-04

Website administered by Jan Skogsmo, Swerea IVF, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 031-7066000. Fax 031-276130. E-mail jan.skogsmo@swerea.se