Print

Standardisering - kort


Lång version

Standardisering är den process där olika tillverkare och användare samarbetar om att bestämma sig för en standard för hur ett problem ska lösas. I Sverige fick vi redan på 1920-talet flera nationella standarder för bl. a gängor, skruvar, muttrar och liknande fästelement. Sveriges Maskinindustriförenings Standardcentral (SMS) var det första nationella organ som skapade ordning inom maskinelementområdet. Idag bedrivs detta arbete inom SIS, Swedish Standards Institute. SIS är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). Standarder skapar ett gemensamt sätt att arbeta. Många företag har dessutom egna standarder ofta med hänvisning till dessa nationella och internationella standarder.

Inom fästelementområdet finns ett antal standarder som berör:

  • Nomenklatur
  • Gängor
  • Mekaniska egenskaper
  • Ytbehandling
  • Produkter
  • Toleranser
  • Allmänt

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se