Print

Märkning av fästelement - kort


Lång version

Ett internationellt beteckningssystem har tagits fram som bygger på de hållfasthetsbestämmelser och provningsföreskrifter som gäller. Detta är viktigt för att ha enhetliga och samstämmiga krav på produkter.

Enligt SS-EN ISO 898-1 krävs märkning av skruvar enligt följande:

Sexkantsskruvar med nominell diameter d ≥ 5 mm i alla hållfasthetsklasser skall märkas med hållfasthetsklass, företrädesvis på skruvhuvudets översida eller på huvudets sida.

 

Figur 1. a Tillverkarbeteckning. Inregistrerat varumärke.
            b Hållfasthetsklass.

Samma märkningssystem skall användas i tillämpliga delar för andra typer av skruvar med d ≥ 5 mm i hållfasthetsklass 4.6, 5.6, 8.8 eller högre som ovan enligt överenskommelse mellan berörda parter.

Enligt ISO 898-2 krävs märkning av sexkantsmuttrar med hållfasthetsklass för gängdiametrar d ≥ 5 mm i samtliga hållfasthetsklasser. 

På både skruvar och muttrar skall tillverkarens varumärke finnas när det ställs krav på märkning med hållfasthetsklass.
 


 

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se