Print

Äntringstappar - kort


Lång version

Gängskjuvning av främst utvändiga gängor kan inträffa vid montering av skruvförband trots att man inte kan påvisa några fel på de ingående fästelementen, dvs allting är enligt specifikation. Den här typen av fel kan orsaka onödiga och kostsamma produktionsstopp samt reparationsbehov.

Gängskjuvning kan inträffa då man inte har en tillräcklig styrning av skruven vid nedgängningstillfället in i muttern. Den otillräckliga styrningen kan orsakas av felinriktat monteringsverktyg eller då fästelementen inte är i linje med varandra.

Gängskjuvning inträffar oftast då man använder handhållna monteringsverktyg, vid trånga och komplicerade monteringar samt även då man monterar med hög hastighet.

Man kan eliminera gängskjuvningsproblemen genom att handäntra fästelementen. Det är dock en tidskrävande åtgärd som inte alltid är tillämpbar, särskilt inte i automatiserad produktion. 

Genom att använda skruvar med äntringstapp förbättrar man förutsättningarna att ta upp snedställning och därmed minska gängskjuvning vid montering av skruvförband.

 

Figur 1. Gängskjuvad skruv.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se