Print

Tätande förband - kort


Lång version

Här behandlas statiska tätande förband av flänstyp, dvs skruvförband som förutom en tätande funktion har en fasthållande eller kraftöverförande funktion.

I förbandet ingår minst två komponenter som ska hopmonteras samt en tätning, ibland kallad packning. Tätningens funktion är att förhindra läckage. Då det finns olika grader av läckage bör man tänka igenom vilket krav på täthet som ska uppfyllas. I fordon kan mediet som ska tätas vara oljor av olika slag, bränslen t ex dieselolja, bensin eller alkohol, kylvätska, kylmedia, luft, gaser mm.

Målsättningen bör vara ett förband med tillräcklig klämkraft både för tätningen och övriga funktioner under förbandets hela livscykel utan någon efterdragning och helst inte heller någon efterkontroll. Viktiga faktorer att beakta är:

 • Sättning
 • Behov av styvhet, yttryck och ytfinhet
 • Känslighet för rörelser mellan delarna
 • Tålighet mot mediet som ska tätas
 • Möjlighet till service och återanvändning
 • Kostnad och smidig montering

Ett flertal olika typer av tätningar, som ger täta förband och som inte kräver efterdragning, har utvecklats och anpassats för olika behov:

 • Fibertätningar
 • Stålplåt
 • Elastomerbelagd plåt
 • Gummitätningar
 • O-ringar
 • Metallburen gummiprofil
 • CIPG (cured in place gasket) =>
 • Tätningsmassa
 • Tätningsvätska

Uppdaterad 2013-12-16

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se