Print

Ingreppslängd (gängingrepp) - kort


Lång version

Definition

Ingreppslängd är det axiella mått inom vilket den utvändiga och invändiga gängan teoretiskt har kontakt. Ingreppslängd är inte detsamma som inskruvningslängd. Inskruvningslängden är normalt längre än ingreppslängden, se Figur 1.

Figur 1. Snittat skruvförband som visar skillnad mellan ingreppslängd och inskruvningslängd med en M10 skruv (d=10mm). Muttern har höjden 10 mm. Eftersom skruvens gängprofil inte är fullt utbildad de första två varven rekommenderas att den färdigmonterad sticker ut ca 2 gängdelningar. Ingreppslängden är då 8 mm och inskruvningslängden 13 – 14 mm. (Muttern 10 mm +2P + fas 0,5 mm)

Beroende på material i godsgängor och skruvens geometri bör ingreppslängd vara olika stort. Om skruven dras i ett relativt mjukt material t ex aluminium måste ingreppslängden vara längre. Detta för att förhindra gängskjuvning om 1) skruven dras åt för hårt eller 2) en relativt hög yttre axiell last belastar förbandet. Vidare ger en lång ingreppslängd ett bättre uppglappningsmotstånd vid dynamisk belastning. För mer information se guide lines och teoretiska beräkningar.

Uppdaterad 2013-01-10

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se