Print

Kraft - Förlängningsdiagram - kort


Lång version

Ett kraft-förlängningsdiagram (F-d diagram) används ofta för att illustrera skruvens och de klämda delarnas (dvs godsets) respons vid belastning vid montering och yttre belastning. Även om kraften är densamma skiljer sig deformationen åt mellan skruv och gods. Anledningen är att skruv och klämda delar oftast har olika fjäderkonstanter eller styvheter. Vid åtdragning har man påtvingat en total deformation dtot på förbandet jämfört med före montering. Den totala deformationen i ett skruvförband erhålls av summan av skruvens och klämda godsets deformationer.

Figur 1. Belastning av ett skruvförband.

Om den yttre kraften angriper direkt under skruvhuvudet gäller samma styvheter som vid åtdragning. Det är enbart skruven som känner av en kraftökning, medan de klämda delarna känner av en kraftminskning. Skruven och godset kommer att förskjutas tills ett nytt jämviktstillstånd inträffar. Om förspänningskraften blir så liten att den yttre kraften helt avlastar förbandet, förlorar förbandet sin funktion. Förbandet slutar att täta och klämma.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se