Print

Vridspänning - kort


Lång version

Genom applicering av moment på en skruv eller mutter alstras en axiell rörelse mellan dem. Denna rörelse resulterar i förlängning av skruven på grund av kombinationen av drag- och vridspänningar. Vridspänningen har sitt maximum i gängroten och minskar till noll inne vid skruvcentrum, se Figur 1. Ju högre friktionen är, desto större blir vridspänningseffekten.

Figur 1. Kombination av drag- och skjuvspänningar i en skruv.

Spänningsfördelningen i ett skruvförband under elastisk åtdragning visas i Figur 1. I figuren är momentet fortfarande pålagt. Vridspänningarna är kraftigt reducerade efter det att monteringsverktyget tas bort från skruvhuvudet. Orsaken är att förvridningen av skruvstammen, orsakad av det pålagda momentet, har en tendens att vrida tillbaka skruvhuvudet en aning. Detta pågår tills friktionen under skruvhuvudet blir balanserat av momentet i skruvstammnen och relaxation inträffar.

Dragning över skruvens sträckgräns ger en något annorlunda spänningsfördelning jämfört med elastisk dragning. Skruven kommer att flyta på utsidan av gängroten som ett resultat av kombinationen av axial- och vridspänningar. De senare uppkommer främst på grund av gängfriktion, men även till en liten del på grund av den laterala kraften som uppstår på gängspiralen. Allt eftersom skruven dras mer och mer och förspänningen närmar sig och slutligen passerar sträckgränsen, kommer plasticeringen att propagera inåt mot skruvens centrum där vridspänningen har sitt maximum. Dragspänningen är dock konstant över fästelementets tvärsnittsarea.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se