Print

Klämlängdens betydelse - kort


Lång version

Klämlängd definieras som den längd inom vilken fogade delar kläms samman, se Figur 1. Alternativt, längden från skruvskallens undersida till skruvens första gängvarv i ingrepp.

Figur 1. Foto av snittat skruvförband som visar dess klämlängd.

Klämlängden kan tyckas betydelselös men eftersom förbandet hålls samman med en elastisk förspänning får klämlängden en avgörande betydelse för förbandets dynamiska hållfasthet.

Normalt sätter sig ett förbands klämkraft 20 – 50 % efter montering. Mer än 50 % är katastrofalt för ett chassiförband. Med en relativt lång klämlängd minskas risken eftersom förbandets styvhet i enheten kN/µm då blir lägre och en materialsättning i en mellanyta då inte innebär ett lika stort klämkrafttapp.

Av den anledningen har man erfarenhetsmässigt funnit att klämlängden bör vara minst två gånger skruvens gängdiameter. På svenska fordon är det inte alltid möjligt att uppnå. Problem uppkommer också emellanåt när klämlängden är under en gängdiameter.

Uppdaterad 2009-04-08

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se