Print

Värmepåverkan - kort


Lång version

Ett skruvförband måste vara stabilt inom ett stort temperaturintervall. Lättmetaller har en hög värmeutvidgning jämfört med stål. Den stora skillnaden i värmeutvidgningskoefficient mellan aluminium - eller magnesiumkomponenter och stålskruvar resulterar i ett stort krafttillskott på skruven vid temperaturökning av komponenterna. Detta kan i sin tur resultera i spänningsförändringar, plastisk deformation av lättmetallerna samt relaxation.

Skruvförbandet kommer att tappa en stor del av klämkraften redan efter några få temperaturcykler.

Tabell 1. Värmeutvidgningskoefficienter för några olika material.

Material α[10-6 K-1]
Stål 11.1
Gjutjärn 10.0
Aluminum 21.0-23.0
Magnesium 26.0 - 27.0

En temperaturförändring kommer att ge en förspänningsförändring även om materialen har samma värmeutvidgningskoefficient, men olika elasticitetsmodul.

Uppdaterad 2013-01-04

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se