Print

Problemlösning - kort


Lång version

I det ideala fallet skulle vi inte ha några friktionspridningar, operatörsfel, geometrifel, maskinspridningar, relaxation eller feldimensionerade skruvförband. Men i verkligheten har vi det, där kan ju det mesta inträffa.

FOGTAR” är en engelsk förkortning för:

Friction
Operator
G
eometry
Tool Accuracy (= monteringsverktygets noggrannhet)
R
elaxation

Förkortningen sammanfattar några av de parametrar som påverkar det slutliga förhållandet mellan moment och klämkraft i ett skruvförband.

Friktion inkluderar inte bara smörjmedlets inverkan på moment-klämkraftsförhållandet utan även ytbeläggningen, monteringsverktygets åtdragningshastighet, materialvalet för de ingående komponenterna samt en hel del andra variabler.

Operatören kan påverka utfallet om han/hon släpper monteringen innan förbandet har uppnått det förinställda monteringsmomentet. Operatören kan även montera förbandet med fel skruv eller mutter, beroende på ordning och märkning vid monteringsstationen. Det finns risk att friktionssänkande medel, vax och fett, oavsiktligt hamnar på gängorna.

Geometri inkluderar inte enbart tillverkningstoleranser på de ingående komponenterna, utan också att man konstruerar förbandet med parallella kontaktytor samt att mutterplanet, skruvhuvudet, hålaxeln och klämda delar är vinkelräta mot varandra.

Monteringsverktygets noggrannhet påverkar förstås hur mycket man får i momentspridning i förhållande till det tänkta monteringsmomentet. Momentspridningen påverkar i sin tur förspänningen och dess variation.

Relaxation inkluderar statisk och dynamisk sättning och där är mekanismerna ofta plastisk deformation av kontaktpunkter på mikronivå. Elastisk interaktion uppkommer vid åtdragning av förband med flera skruvar och ger klämkraftsminskning i exempelvis de två första åtdragna skruvarna då man drar den tredje.

Alla ingående faktorer (bla smörjning, gap, bearbetningsmetod, gängingrepp, matning, underhåll & kalibrering mm) har sin egen betydande roll och bör beaktas när man konstruerar skruvförband.

Uppdaterad 2016-11-14

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se