Print

Hålplantryck - kort


Lång version

1 Definition

Vid åtdragning av ett skruvförband uppstår en klämkraft som kan orsaka ett så högt yttryck, så kallat hålplantryck, att godset plastiskt deformeras under skruvskallen och/eller under muttern, se fig. 1. Detta kan påverka kraftutbytet vid åtdragningen så att den tilltänkta klämkraften inte uppnås. Dessutom finns risk för fortsatt förlust i klämkraft på grund av fortlöpande sättning. Färgskikt kan allmänt inte accepteras i skruvförband pga stora klämkraftsförluster orsakade av sättning och krypning. Vissa pulver- och ED-färger tål dock mycket höga tryck.

En vanlig åtgärd vid för högt hålplantryck är att välja flänsskruv (fig 1c) eller bricka men då med rätt hårdhet och tjocklek. Det finns ett antal tumregler och åtgärder för att erhålla ett korrekt hålplantryck, se huvudtext.

 

Figur 1. Illustration av hålplantryck.

Uppdaterad 2013-01-30

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se