Print

Glidfriktion - kort


Lång version

Friktion är en mycket viktig parameter i ett skruvförband. Både vid och efter montering. Vid montering för att ge underlag till ett monteringsmoment och efter montering för att motverka glidning och uppglappning.

Den friktion som efter montering bidrar till förbandets skjuvhållfasthet kallas glidfriktion. Glidfriktionen (µglid) definieras som den andel av klämkraften som överförs i skjuvkraft, d v s som kvoten mellan skjuvkraft och total klämkraft, F/N, se Figur 1. Med dagens ofta målade komponenter har denna kommit än mer i fokus. Trots en relativt hög klämkraft blir skjuvhållfastheten låg på grund av en alltför låg glidfriktion.

Figur 1.  Chassi förband bestående av två pulverlackerade kutsar fogade med fyra M10 skruv. Friktionsfilmen bestående av lackerade kontaktpunkter ger glidfriktionen.
Skjuvhållfastheten (F) ges av den sammanlagda klämkraften (N) gånger glidfriktionen (µglid): F = µglid N.

Genom att öka klämkraften eller genom att modifiera mellanytorna kan glidfriktionen ökas. Små ojämnheter i ytan, "grus i maskineriet", ger en högre glidfriktion. Den vanligaste metoden är att i kritiska fall maskera mellanytorna så att dessa förblir utan lack eller annan ytbehandling som sänker glidfriktionen. Denna metod är emellertid dyr och alternative metoder behövs.

Uppdaterad 2009-09-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se