Print

Skruvförbandstyper


Utgående från funktionen delas skruvförband upp i tre huvudgrupper:

1. Höghållfasta förband

2. Låghållfasta förband

3. Tätningsförband

Med höghållfasta avses förband med skruv i hållfasthetsklass 8.8 och 10.9 (även gängformande skruv med metrisk gänga räknas dit). Låghållfasta förband är lågpresterande förband utan någon speciell hållfasthetsklass, oftast av typen ickemetrisk gängpressande skruv för plåt- och plastapplikationer. Tätningsförband slutligen innehåller i första hand hålskruvar, rörförskruvningar och slangklämmor.

Samtliga förband kan delas in i olika undergrupper med avseende på funktion:

A. Dynamiskt klämkraftkritiskt

B. Statiskt klämkraftkritiskt

C. Positionskritiskt


Ett dynamiskt klämkraftkritiskt förband definieras med en yttre last av minst 5 % av klämkraftmålvärdet och som kan drabba förbandet oftare än en gång per minut.

Ett statiskt klämkraftkritiskt förband definieras som ett förband med en yttre last av minst 5 % av klämkraftmålvärdet och som drabbar förbandet max en gång per minut.

Ett positionskritiskt förband definieras med en yttre last av max 5 % av klämkraftmålvärdet oavsett hur ofta detta sker.

 

 

Höghållfast

Låghållfast

Tätnings

Dynamiskt klämkraft-kritiskt

Chassiförband. Motorfästen.

Turborör-infästning.

Bränslerörsanslutning 

common rail diesel.

Statiskt klämkraft-kritiskt

Stolsinfästning. Dörrgångjärn.

Vissa Airbag-infästningar.

 

Positions-kritiskt

Radarinfästning.

Instrumentpanel -infästning.

Tanklock. Slangklämma till insugsrör.Tabell 1. Exempel på förband av olika typer

Uppdaterad 2009-04-20

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se