Print

Uppglappning - kort


Lång version

Alla skruvförband uppvisar en viss klämkraftsförlust efter monteringen. De flesta skruvförband är för sin funktion beroende av att en viss klämkraft finns kvar i förbandet. Om denna av någon anledning går helt eller delvis förlorad sägs förbandet ha glappat upp. Orsaker till att ett förband glappar upp kan vara:

 • Yttre lasterna större än förväntat.
 • Friktionen mellan förbandsdelarna lägre än förväntat,
  särskilt vid förband som belastas i skjuvning.
 • Ytfinhet grövre än förväntat leder till större plasticering i ytorna.
 • Målade eller plastbehandlade ytor som leder till stora
  och långsamma sättningar.
 • Krypning i material pga hög temperatur.

Uppglappning är den vanligaste orsaken till att förbandet i någon mening havererar. Haverimekanismerna kan vara lite olika men följande kan inträffa:

 • Förbandet faller isär.
 • Den reducerade klämkraften leder att skruven
  utsätts för böjning och utmattas snabbt.
 • Skruven eller förbandsdelar nöts till haveri.
 • Korrosionsskyddet nöts bort och skruven/förbandet
  korroderar, vilket leder till haveri.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se