Print

Definitioner - kort


Lång version

Detta kapitel definierar storheter och benämningar på artiklar och system. Genom att alla fordonstillverkarna och deras leverantörer använder samma definitioner och benämningar kan många problem undvikas och processer och diskussioner effektiviseras. Definitionerna är i möjligaste mån anpassade till ISO standard.

Vissa systembegrepp är utvecklade av SFN och förhoppningen är att dessa framgent införs som Svensk standard.

Gänga:
Tredimensionellt spiralformat mönster på en cylindrisk eller konisk kropp. En invändig gänga (mutter) är avsedd att passa på en utvändig gänga (skruv). Gängning är benämning på en arbetsoperation då en gänga framställs av ett eller flera gängspår och motsvarande gängvallar.

Skruv:  
Utvändigt gängad cylindrisk eller konisk kropp, avsedd för fastsättning, hopfogning, kraftöverföring eller överföring av rörelse i sin längdriktning.

Mutter:
Enskild kropp, invändigt gängad, avsedd för fastsättning, hopfogning, kraftöverföring eller överföring av rörelse i sin längdriktning.  

För skruv och mutter kan ett antal geometristorheter definieras, se Figur 1 nedan.

Figur 1.  Dimensionsstorheter gängade artiklar.

Godsgänga:
Gängat hål i en komponent, t ex ett motorblock.

Skruvförband:
En demonterbar förbindning bestående av minst två gängade artiklar.

 

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se