Print

PPK På platsen kostnad - kort


Lång version

På-Platsen-Kostnad (PPK) är summan av alla kostnader som uppstår från konstruktion till slutfunktion. Allt fram till den punkt då produkten uppfyller sin förväntade funktion på ett riktigt sätt.

Figur 1. På-Platsen-Kostnad - PPK.

Inköpskostnaden utgör endast ca 15 % av totala PPK. Koncentrera därför kostnadsanalysen på de övriga 85 % i stället för att pressa priset på ett enstaka fästelement.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se