Print

Återanvändning av fästelement - kort


De flesta fordonstillverkare har krav på att fästelement ska kunna användas minst tre till fem gånger innan man ska byta ut dem. En del fästelement förlorar dock en del av sin funktion, t ex friktion, korrosionsbeständighet, tätning etc. ifall man återanvänder dem.

Vid återanvändning av gängformande skruvar för metallapplikationer (exempelvis Taptite) bör skruvarna handäntras. Annars föreligger en risk att skruvgängorna formar nya gängor på de redan befintliga invändiga gängorna. De invändiga gängornas skjuv- och lastupptagande area blir då reducerad och gängsystemet blir försvagat.

Vissa fordonstillverkare rekommenderar att alla andra typer av fästelement bör smörjas med en godkänd motorolja före återanvändning i service. Syftet är att få ett ungefär lika stort förspänningsintervall som vid första monteringstillfället.

Om fästelementen uppvisar deformation eller korrosionsangrepp bör de bytas ut.

Nedan följer en förteckning över de fästelement som vanligtvis har begränsad eller ingen återanvändning i produktionsprocessen hos en del fordonstillverkare.

Fästelement med begränsad återanvändning:

  • Skruvar med mikrokapslat lim 1)
  • Sträckgränsdragna skruvar om åtdragning skett med hjälp av moment/vinkel- alternativt gradientmetoden 2)

Fästelement som inte bör återanvändas:

  • Skruvar med friktionsgivande medel
  • Skruvar och muttrar med tätningsmedel (s.k. sealers)
  • Clips eller klämmuttrar
  • Tätningsbrickor i banjokopplingar
  • Tätningsringar i rörkopplingar
  • Låsmuttrar med plastinsats (s.k. Nyloc-muttrar)
  • Metalliska låsmuttrar

1) Skruvar (eller muttrar) med kemiskt låsmedel kan återanvändas i service efter rengöring samt applicering av flytande låsmedel, exempelvis LOCTITE. Åtdragningen samt eventuellt efterföljande kontroll ska vara avslutad inom fem (5) minuter. Annars finns risken att man bryter polymerkedjorna under härdningen av låsmedlet och låsfunktionen blir begränsad.

2) Sträckgränsdragna skruvar får endast användas maximalt två (2) gånger i serieproduktion. I service utanför produktionsprocessen får dessa skruvar inte återanvändas.

Uppdaterad 2016-11-08

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se