Print

Tumregler - kort


Lång version

Detta kapitel är ett försök till sammanställning av de riktlinjer som i mer detaljerad form ges i de olika kapitlen i denna handbok.

Tanken är att man snabbt ska kunna se hur det egna förbandet står sig i förhållande till en slags "Best Practise". Detta kan vara speciellt viktigt om man har problem med sitt förband och behöver en första analys på en mer övergripande nivå. Nedan visas exempel på några tumregler. 

 1. Vid montering av höghållfasta förband skall skruven vara den vekaste komponenten, d v s om förbandet dras till brott är det skruven som skall gå av.

  Ingreppslängden skall därmed vara större än ca 1d
  (d= gängdiameter) för invändiga gängor i stål, ca 1,5d för gjutjärn (för vissa kvaliteter krävs längre ingrepp), ca 2d för aluminium och ca 3d för magnesium.

  För mer djupgående analys, se Kap. Ingreppslängd.
  Notera även att hållfasthetsklass och höjd på muttern måste väljas så att gängskjuvning undviks, t.ex. att klass 8 mutter väljs till klass 8.8-skruv.

 2. Förbandet bör dimensioneras så att hålplantrycket inte överstiger ingående komponenters hållfasthet, se Kap. Hålplantryck.

 3. För att undvika relativt stor sättning och uppglappning i dynamiskt höghållfasta förband bör klämlängden vara minst 1.5d. För vidare analys, se Kap. Klämlängdens betydelse.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se