Print

Processövervakning - kort


Lång version

För att säkra kvaliteten vid montering av kritiska skruvförband används oftast någon typ av processövervakning. Denna kan utföras under eller efter monteringsoperationen. Idag används ofta verktyg med givare varför övervakning under monteringsförloppet har blivit allt vanligare och fått nya kriterier.

Dagens moderna skruvförbandsdragare kan programmeras i många olika steg. I detta kapitel kommer vi att gå igenom några av dessa som ofta används vid montering av statiskt respektive dynamisk höghållfasta och kritiska förband.

Innan vi går vidare måste vi nu titta närmare på två åtdragningsfunktioner som ofta blandas samman; 1) styrning och 2) övervakning.

Styrning
Med styrning menas att dragaren aktivt styrs mot ett målvärde t ex ett moment eller en vinkel. D.v.s. givaren i verktyget känner av aktuellt läge och så länge som målvärdet inte är uppnått fortsätter åtdragningen, ofta under ett bestämt bivillkor, exemplevis ett angivet varvtal eller med en specificerad ramp.

Övervakning
Med övervakning menas att givaren i realtid mäter en viss storhet utan att detta påverkar åtdragningen så länge som åtdragningsförloppet följer vissa övervakningsvillkor.

Momentmontering
I enklaste fallet övervakas momentet (oftast maximimomentet). Om ett monteringsmoment specificeras med t ex 10 ± 1.5 Nm blir åtdragningen godkänd om slutmomentet hamnar mellan 8.5 och 11.5 Nm. I detta fall används momentgivaren både till att styra och övervaka monteringsförloppet.

Vinkelstyrd montering
Inom fordonsindustrin används ofta så kallad vinkelövervakning. Denna går till så att verktygets vinkelgivare mäter vinkeln mellan två momentnivåer, t ex mellan halva och hela slutmomentet. Även totalvinkel, mäts ibland. Innan vi går igenom de olika vinkelövervakningstyperna ska vi först titta på ett moment-vinkeldiagram.

Genom att mäta både moment och vinkel under ett åtdragningsförlopp kan detta karakterisera åtdragningen i form av ett diagram där momentet ansätts som en funktion av vinkeln. Vi får ett så kallat moment-vinkeldiagram, se figur 1 nedan. Detta utgör ett slags fingeravtryck på förbandet.

 
Figur 1. Moment-vinkeldiagram som visar momentet som funktion av vinkeln under ett åtdragningsförlopp. I detta fall har skruven en plastklick en bit in på gängan vilket ger en momenthöjning vid ca 700 grader.

 


 

 

 


 

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se