Print

Låsning och säkring - kort


Lång version

Då skruvförband utgör en demonterbar förbindning kan förbandet separera också mellan servicetillfällen. Detta som en funktion av sättning och/eller uppglappning. För dynamiskt höghållfasta förband kan båda mekanismerna ge skruvutmattning.

För en konstruktör är förbandets tillförlitlighet mot haveri av avgörande betydelse. Denna åstadkommes i första hand med en bra konstruktion men kan ibland kräva en extra åtgärd. Denna åtgärd kallas låselement och kan indelas i två undergrupper:
1) Friktionsgivande element och 2) Låsmedel.

Viktigt att komma ihåg är att ett rätt konstruerat förband ej behöver låselement. För dynamiskt höghållfasta förband kan separation ske på två sätt:

  1. Fästelementen vibrerar isär.
  2. Efter en sättning orsakad av t ex ett för mjukt underlag utmattas skruven, går av och skruvförbandet separerar.

Låselement kan således försena en separation på undermåligt konstruerat dynamiskt höghållfast förband, men sällan förhindra det helt. I många fall kan dock en försening vara tillräckligt då t ex länkarmar eller dylikt i ett chassi ger kraftiga vibrationer och mycket oljud efter uppglappning men innan utmattning har etablerats.

Funktionen hos olika låselement varierar mycket starkt. Vissa låsbrickor t ex. borde snarare kallas lossbrickor. Det är därför mycket viktigt att inte ha en överdriven tro på dem utan noga utvärdera funktionen. För utvärdering av funktionen för några låselement med se Kap. Vibrationsprovning.

Figur 1. Låsmutter med nylonhylsa. 

 

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se