Print

Kompositlaminat - kort


Lång version

Kompositers egenskaper skiljer sig markant från metallers. Kompositer är definitionsmässigt material bestående av två eller fler markant olika material. Här behandlas laminat av fiberförstärkta polymerer (plaster). Fibrerna är ofta av typ glasfiber eller för lättviktsmaterial kolfiber. Matrisen kan vara t ex. aramid, polyester eller epoxi.

State-of-the-art för att foga kompositlaminat finns inom flygindustrin. Strukturella flygplanskomponenter är ofta relativt tjocka och avsedda att tåla höga laster. Mekanisk fogning är då lämplig och skruvförband väljs ofta, speciellt när det finns krav på demontering, inspektion och underhåll av strukturen. Figur 1 visar några exempel på skruvförband som används inom flygindustrin.

Figur 1. Exempel på skruvförband inom flygindustrin.

Skruvförband används också mycket för att foga olika material, t ex. titan- eller aluminiumkomponenter mot komposit.

Det stora problemet med skruvförband för kompositer är den höga koncentrationen av spänningar runt skruvhålet. Att tillverka hålet kräver också speciell borrningsteknik, vilket gör det svårt att borra hål genom metall- och kompositdelar i ett moment.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se