Print

Lättviktsförband - kort


Lång version

För att minska vikten av skruvförbanden finns det två sätt: lättare skruvar eller färre skruvförband. För vissa applikationer kan skruvar i lättare material som aluminium, magnesium, titan, polymerer eller kompositer användas. Av dessa är det främst aluminiumskruvar (se kapitel Aluminiumskruvar) som är av intresse för fordonsindustrin men stålskruvar kommer att fortsätta dominera under lång tid.

Skruvförbands vikt kan minimeras genom att använda höghållfasta skruvar av mindre dimensioner och utnyttja deras fulla styrka genom sträckgränsmontering. Med höghållfasta skruvar och en optimerad konstruktion finns det också möjligheter att minska antalet skruvförband. Viktbesparingen på skruvförbanden för chassi och drivlina kan uppgå till 40 %. För en personbil uppgår skruvförbandens vikt till ca 25 kg medan den är ca 200 kg för en lastbil vilket innebär att viktbesparingen med användning av lättviktsförband kan uppgå till ca 10 kg för en personbil och ca 80 kg för en lastbil.

 

Figur 1. Ökad klämkraft med höghållfast skruv i mindre dimension, Bulten.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se