Print

Introduktion till ultraljudsmätning - kort


Lång version

Skruvförbandets klämkraft
I höghållfasta förband eftersträvas en viss klämkraft. Det svåra är att mäta den.
Det är sällan det finns plats att montera en klämkraftsgivare i förbandet. Ofta utnyttjar man istället att skruven fungerar som en fjäder som sträcks ut vid montering. Skruvens förlängning är proportionell mot klämkraften och en mätning av skruvförlängningen ger då ett mått på klämkraften. Skruvförlängningen kan mätas mekaniskt, elektriskt (trådtöjningsgivare) eller med ultraljud. Ofta kommer man bara åt skallen på den monterade skruven och då är man begränsad till ultraljudsmätning av både praktiska och ekonomiska skäl.

Ultraljudsmätning
Ultraljud fungerar som ett slags ekolod där man mäter den tid det tar för signalen att ta sig fram och tillbaka genom skruven. I ett monterat förband sträcks skruven och tiden för signalen att ta sig fram och tillbaka blir då längre jämfört med i den omonterade skruven, se Figur 1.

Figur 1. Längdmätning mha ultraljud.

Gemensamt för alla metoder baserade på skruvförlängning är att man måste veta (mäta eller beräkna) skruvskaftets styvhet för att kunna beräkna klämkraften utifrån skruvförlängningen.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se