Print

Provningsmetoder - kort


Lång version 

Detta kapitel ger:

  • Generella kommentarer om typ av prov och val av provningsnivå.
  • Några exempel på vanliga provmetoder för att mäta klämkraft.

Provning av skruvförband kan generellt delas in i:

  • Monteringsprovning – för att ta fram monteringsparametrar och kontrollera monteringsegenskaper. Nyckelegenskaper är klämkraft och processtabilitet.
  • Funktionsprovning – för att säkerställa funktionen hos monterade förband. Nyckelegenskap är tillförlitlighet mot haveri.

Provningarna kan utföras på olika nivåer:

  1. Provning på enskild komponent.
  2. Montering/provning av modellförband.
  3. Montering/riggprovning av sammanfogade komponenter.
  4. Montering i fabrik/provning av hela applikationen (Fältprov).

Exempel på ovanstående återfinns i Tabell 1.

Även simulering kan användas, både för framtagning av monteringsparametrar och för funktionsegenskaper. Med allt bättre simuleringsverktyg och bättre data på friktions- och sättningsegenskaper kommer simulering att i allt högre grad ersätta traditionell provning. Simulering behandlas dock inte vidare i detta kapitel.

Monteringsprov
Klämkraft och processstabilitet
Funktionsprov
Tillförlitlighet mot haveri                      
Nivå 1
Enskilda komponenter
- Drag- eller tryckprov samt  hårdhetsmätningar utförs för att kontrollera komponenters hållfasthet.

Nivå 2
Modellfärband

Klämkraftgivare eller speciella skruvriggar används för att mäta klämkraft som funktion av monteringsmoment. Riggprov på modellförband urförs i provriggar med dynamisk belastning.
Nivå 3
Sammanfogade komponenter


Produktionslik monteringsutrustning. Momentet registreras och klämkraften uppskattas t ex med ultraljud eller mha mekanisk mätning av skruvförlängning.

Större skakriggar och testriggar används (t ex växellåds- och motorriggar). Utvärdering sker ofta mha mätningar av restmoment.
Nivå 4
Komplett applikation
Montering sker i fabrik och utvärderas map åtkomlighet, äntring, ergonomi, moment- och utrustningsbehov, plats på monteringslinan mm. För sträckgränsdragna förband studeras ofta moment/ vinkelkurvor. Hela fordon eller motorer provas för att se att förbanden håller. skruvpositionen märks ut med färgpenna för att se om de rör sig. Utvärdering sker ofta mha mätningar av restmoment.

Tabell 1. Exempel på provmetoder.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se