Print

Gängformande skruv - kort


Lång version

Gängande skruv, även kallad gängformande skruv är per definition skruv som vid montering formar den motgående gängan. Även träskruv är en särskild typ av gängpressande skruv för träapplikationer, t ex trallskruv inom byggsektorn. Inom fordonsindustrin förekommer idag främst två varianter av gängpressande skruvar.

  1. Icke metrisk skruv för plåt- och plastapplikationer.
  2. Metrisk skruv för ogängade hål i stål, aluminium och magnesium.

Figur 1 visar spetsen på en typ av metrisk gängformande skruv, så kallad Taptite® skruv. Taptite är ett varumärke och fästelementleverantörer tillverkar dessa på licens. Olika spetsgeometrier förekommer beroende på motgående material. Även härdningen varierar.

Figur 1. Spets på gängformande Taptite skruv. Skruven tillverkas av kallformningsstål och spetsen är i detta fallet induktionshärdad. Spetsen är trilobulär.  

Vid montering pressar skruven starka solida gängor invändigt i borrade, stansade eller pressade hål i plåtar eller gjutgods av duktila metaller. Gängorna i hålet formas därmed plastiskt, utan spånbildning. På grund av elastisk återfjädring fyller godsmaterialet delvis upp bakom skruvloberna och skapar en större kontaktyta mellan gängorna, vilket ger stort motstånd mot lossning och hög hållfasthet. De lokala höga spänningar som uppstår pga det trilobulära tvärsnittet hindrar skruven från att lossna.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se