Print

Insatsgängor - kort


Lång version 

Insatsgängor används för att förstärka skruvförbandet där hållfastheten på arbetsmaterialet inte är tillräcklig. Denna förstärkning åstadkoms genom att insatsgängan greppar i en större spänningsarea än den ursprungliga godsgängans spänningsarea. De används också för att reparera slitna, sönderrostade eller förstörda gängor. Tillämpningen är oftast för aluminium- och magnesiumlegeringar men även för plast, gjutjärn, mässing och brons. Insatsgängor ger ett bra skydd mot slitage i applikationer som monteras och demonteras ett flertal gånger.

Genom att förstärka eller återställa en förstörd gänga kan dyra driftsstopp undvikas. Hålet kan borras ur och gängas om och kan då behålla sin ursprungliga dimension vilket innebär att samma typ av skruv som innan kan användas. Insatsgängan kan också monteras i befintlig gänga vilket innebär att skruvdimensionen då minskas. Förspänningskraften minskar då i och med att skruvdimensionen är mindre.

Undersökningar har visat att 90 – 95 % av alla skruvbrott sker i höjd med första gängvarvet. Genom insatsgängans hårda och fina yta fås en låg gängfriktion och skruven kan utnyttjas maximalt. Insatsgängan fördelar förspänningen bättre över gängorna och reducerar belastningen på första gängan från 50 till 30 %. Detta medför att utmattningshållfastheten förbättras och det ger också möjlighet att reducera skruvdimensionen och på så sätt spara vikt.

Figur 1. Monterade insatsgängor.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se