Print

Plaster - kort


Lång version 

Här behandlas skruvförband för komponenter av konstruktionsplaster med och utan fiberförstärkning. Plasters egenskaper skiljer sig markant från metallers. Det påverkar starkt hur skruvförband ska användas. Plaster har relativt låg styrka och de tål inte höga klämkrafter eller dragkrafter. De sätter sig också med tiden. Skruvförband för plaster ska användas med försiktighet då de appliceras punktvis och spänningarna som uppstår kan leda till sprickbildning. Självgängande skruv kan återmonteras men endast några få gånger.

För fogning av kompositlaminat (långfibriga plaster) hänvisas till kapitlet Kompositlaminat. Skruvförband för plaster kan indelas i tre grupper:

  • Självgängande skruv som genererar sin egen gänga i plasten
  • Skruv som monteras i en insats i plasten
  • Fogning med skruv, mutter och brickor

 

Figur 1. Specialskruv för gängning i termoplast, Remform.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se