Print

Beräkningsmetodik - kort


Lång version 

Ett skruvförband måste kunna motstå yttre belastning i form av bl a tvär- och axialkrafter, vibrationer, temperatureffekter osv utan haveri under en lång tidsperiod. I Figur 1 visas tre huvudblock som bör beaktas vid enkel skruvförbandsberäkning.

1. Åtdragning 2. Yttre påverkan 3. Säkerhetsfaktorer

* Åtdragningsstrategier
* Material- och geometriska data
* Spridning monteringsverktyg
* Friktion fästelement

* Tvärkraft
* Axialkraft
* Temperatureffekter
* Vibrationer
* Plasticering
* Glidning
* Öppning
* Hålplantryck
* Utmattning


Figur 1. Huvudblock vid skruvförbandsberäkning.

Det här kapitlet presenterar kortfattat de olika stegen vid enkel skruvförbandsberäkning av centriskt och statiskt belastade förband samt vilka säkerhetsfaktorer man bör undersöka.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se