Print

Bultsvetsning - kort


Lång version

Bultsvetsning är en metod för att svetsa skruvar, bultar, stift, muttrar och andra fästelement på plåt, rör, balkar och andra former av metalliska material. Vid svetsningen tänds en ljusbåge mellan fästelementet och grundmaterialet, vilket ger ett svetsbad som fästelementet trycks ner i. För applikationer med tunnplåt är det ofta den mest ekonomiska metoden och bästa tekniska lösningen. Stora fördelar är att det inte behövs någon håltagning, gängning eller gradning och det räcker med enkelsidig åtkomst. Mycket kort svetstid gör att värmepåverkan och distortion på materialet minimeras liksom märken på baksidan av plåten. Metoden har hög produktivitet och passar bra för automatisering.


 
Figur 1. Exempel på svetsskruv och svetsmutter.

Fästelement med större yta, som svetsmuttern i figuren, har ofta förhöjningar (svetsbucklor). Dessa är till för att koncentrera värmen på plåten och få bucklorna och plåten att plasticera samtidigt. För små bucklor kommer att kollapsa innan plåten är varm nog och svetsen blir undermålig. Bucklorna ska generellt överstiga 50 % av plåtens tjocklek.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se