Print

Speciella fästelement - kort


Lång version 

Detta kapitel beskriver några speciella fästelement där funktionen kan skilja sig från vanliga klämförband. Ansatsskruvar tillför inte själva skruven någon klämkraft till förbandet utan fungerar mer som en upphängningspunkt. Förband som innehåller fjädrar ger inga höga klämkrafter men erbjuder i stället mycket större elasticitet.

 

Figur 1. Slangklämma med spiralfjäder.
 
Slangklämman åtdrages till korrekt Nm utan att spiralfjädern går ihop helt. Funktionen är att bibehålla korrekt klämkraft samt att tillåta att förbandet kan röra sig.

Huck-spin är inte ett konventionellt skruvförband. Klämkraften åstadkoms istället genom att det speciella åtdragningsverktyget håller i den utstickande delen av skruven och sedan pressar ner på hylsan så att denna deformeras plastiskt. På detta sätt erhålls både en hög och välkontrollerad klämkraft samt en permanent låsfunktion då hylsan invändigt deformeras runt skruvens gängor.

 

Figur 2. Huck-Spin.
 

 

 

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se