Print

Pressfästelement - kort


Lång version

Det finns ett antal fästelement av olika typ som pressas fast i materialet. Stansmuttrar, pressmuttrar och nitmuttrar i olika varianter används i stor utsträckning för applikationer med tunnplåt. Stansmutter gör sitt eget hål i plåt och eliminerar därmed förstansning eller borrning vilket leder till en effektiv produktion med förenklad muttermontering och sänkta kostnader. Inmontering av stansmutter kan ske direkt i presslinan och på detta sätt undviks separat stansning. Beroende på typ av stansmutter så kan de användas i plåttjocklekar mellan 0,5 – 4 mm. Normala dimensioner på stansmuttrar är M4- M10. Kunderna finns framförallt inom fordonsindustrin men stansmuttern lämpar sig bra för all infästning av mutter i stål-, aluminium- och rostfri plåt upp till 4 mm där det ställs stora krav på en rationell och kostnadseffektiv produktion.

 

Figur 1. Stansmutter och monterade stansmuttrar.

Pressmutter, nitmutter och blindnitmutter används liknande stansmutter men skiljer sig genom att de monteras i borrade eller stansade hål. Det finns också motsvarande fästelement i form av skruv, t ex presskruv. Stansmutter, pressmutter och nitmutter kräver dubbelsidig åtkomst med mothåll medan blindnitmutter endast behöver åtkomst från en sida. 

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se