Print

Håltagning - kort


Lång version

Vid håltagning för skruvförband finns ett stort antal metoder som ger varierande resultat beträffande kvalitet. Vanliga metoder som används för plåt är stansning och laserskärning men även borrning och brotschning förekommer. Flytborrning är också en förekommande metod. För tjockare material som gjutgods används främst borrning.

Vid val av metod är det viktigt att bedöma vilka håltoleranser som eventuellt behöver uppfyllas. Metoder som väljs är ofta snabba att producera men ger inte alltid en jämn kvalitet på toleranser och hållfasthetsegenskaper. Stansning går snabbt att utföra men ger olika geometrier och hårdheter.

Riktvärden för hål för godsgänga är generellt att man kan borra hålet som ytterdiametern på skruven minus stigningen.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se