Print

Haverianalys - kort


Lång version

Skruvförband kan haverera på en mängd olika sätt. I detta kapitel diskuteras ett antal haverimoder och troliga orsaker tillsammans med förslag till åtgärder.

Orsaker till haverier i skruvförband kan oftast härledas till följande:

 • Användning utanför tänkt användningsområde/ ändrade yttre omständigheter
  - verkliga lasterna i förbandet skiljer sig från vad förbandet konstruerades för.
 • Konstruktionsfel.
  - felaktig lastfördelning skruv-underlag ger utmattningsbrott.
  - man har inte tagit hänsyn till sättningar.
  - svårmonterade förband blir dåliga.
  - felaktiga materialval och ytbehandlingar.
 • Felaktig klämkraft.
  - process/produktionsstörningar.
  - mänskliga faktorn (man gör misstag).
  - felaktiga instruktioner.
  - stora sättningar.
 • Material- och toleransfel.
  - inkl. även ändringar av komponenter utan konsekvensanalys.

Gemensamt för all haveriutredning är att man aldrig kan veta för mycket om förutsättningarna som ledde fram till haveriet.

Haverier i skruvförband under drift är endast i undantagsfall relaterade till en enda komponent utan beror oftast på samverkan av flera faktorer såsom yttre laster, monteringsmetod, ytbehandling, temperatur, korrosion etc.

Uppdaterad 2020-01-02

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se