Print

Monteringsmetoder - kort


Lång version

Åtdragningsprocessen har ett stort inflytande på kvaliteten på skruvförbandet. Ett förband monterat för hand har annan prestanda än förband monterade med olika typer av verktyg. 

När det gäller åtdragningsmetoder finns det i princip fyra olika indelningar som baserar sig på moment eller momentvinkel:

  • Momentdragning.
  • Momentvinkeldragning i det elastiska området.
  • Momentvinkeldragning in i det plastiska området.
  • Gradientstyrning.

Figur 1. Åtdragningsmoment definieras som
            kraften gånger hävarmen.

Uppdaterad 2009-04-24

Website administered by Jan Skogsmo, Swerea IVF, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 031-7066000. Fax 031-276130. E-mail jan.skogsmo@swerea.se