Print

Klämkraft ens betydelse - kort


Lång version

Klämkraft definieras som den axiella kraft med vilken två eller fler komponenter hålls samman. Klämkraften i ett skruvförband är lika med dess skruvkraft, d v s den dragkraft som skruvens stam utsätts för, se Figur 1 nedan


Figur 1.  Schematisk illustration av ett skruvförbands klämkraft.
Klämkraften = den dragkraft som skruvens stam utsätts för (Fskruv).

Samma kraft men som en tryckkraft (Fu) håller ihop fogade delar.

En etablerad klämkraft behövs för att ge ett skruvförband dynamisk hållfasthet, dvs. förmåga att motstå pulserande last. För vissa förband, t ex statiskt höghållfasta förband är detta inte lika nödvändigt. Där räcker det med en kraft som eliminerar luftspalter vid montering och som förhindrar "gnissel och gnek" då konstruktionen används.

Initial klämkraft efterfrågas normalt för två olika nivåer. En för momentstyrd montering och en för sträckgränsstyrd montering. Beroende på skruvens hållfasthetsklass samt spridning i monteringsfriktion och moment blir spridningen i initial klämkraft olika. I kapitlet listas målvärden för initial klämkraft och monteringsmoment för Volvo Cars, AB Volvo och Scania CV.

Slutgiltig dynamisk hållfasthet beror inte enbart på den initiala klämkraften utan också på förbandets sättningsegenskaper. En bra konstruktion motverkar både sättningar och utmattningsbrott.

Uppdaterad 2013-11-07

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se